CITES guide 'Crossing Borders' - Update 2022 in Czech

Cestování s hudebním nástrojem může být komplikované, pokud při cestování překračujete hranice států.

Pokud je hudební nástroj vyroben z některých částí živočichů či rostlin, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), musíte se na cestu dobře připravit. Cílem této příručky je poskytnout hudebníkům, hudebním souborům, skupinám a orchestrům užitečné informace o tom, co musíte před turné či před tím, než vycestujete s hudebním nástrojem z jiných důvodů, splnit a jak zažádat o osvědčení CITES, jako je například potvrzení o hudebním nástroji (MIC).

Aktualizace průvodce z roku 2022 upozorňuje čtenáře na nejnovější pravidla, se zohledněním Brexitu a nových požadavků CITES.

Překračování hranic je společná publikace Pearle * a Mezinárodní federace hudebníků (FIM).

Download document
Document
CITES guide 'Crossing Borders' - Update 2021 in English
#publication
Document
CITES guide 'Crossing Borders' - Update 2021 in French
#publication
Document
CITES guide 'Crossing borders' - Update 2021 in German
#publication
Become a member
Login member
Forgot password?
Forgot password?